ARTISTIK & AUDIOVISUAL


Atase Kebudayaan

Christian Gaujac
(021) 23 55 79 44
christian.gaujac(at)ifi-id.com

Wakil Atase Kebudayaan

Bima Putra
(021) 23 55 79 45
bimo.putra(at)ifi-id.com

Asisten Atase Kebudayaan

Happy Herawati
(021) 23 55 79 43
happy.herawati(at)ifi-id.com

Koordinator Kerjasama Kebudayaan

Johanna Chollet
(021) 23 55 79 47
johanna.cholletat)ifi-id.com

Koordinator Kerjasama Audiovisual

Aurélian Michon
(021) 23 55 79 46
aurelian.michon(at)ifi-id.com

PARTNER